Làm sao để mọi người nhận ra hai bạn đang là một cặp? Làm sao để khiến các “người thứ 3” khác không thể xen vào mối quan hệ của hai bạn? Cùng nhau thể hiện tình cảm luôn là một trong những cách duy trì mối quan hệ bền chắc, thắt chặt thêm sợi...